Välkommen till Ekonomikum!

I Ekonomikum finns samlat universitetets ekonomiska ämnen, informatik och media samt kulturgeografi. Här läser ca 2,800 studenter och arbetar knappt 600 anställda.

collage ekonomikum

Förutom intstitutionerna finns bibliotek och restaurang Humlan. Studentdriven verksamhet i form av Studentradion, Föreningen Uppsalaekonomerna, Uppsala student-TVUppsala systemvetare, Utrikespolitiska föreningenUppsala medievetare, AIESEC och studentkårens studiebevakare har också sina lokaler i eller i anslutning till Ekonomikum.