Välkommen till Ekonomikum!

I Ekonomikum finns samlat universitetets ekonomiska ämnen, informationsvetenskap och kulturgeografi. Här läser ca 2,500 studenter och arbetar ca 500 anställda.

collage ekonomikum

Förutom intstitutionerna finns bibliotek och restaurang Humlan. Studentdriven verksamhet i form av Studentradion, Föreningen Uppsalaekonomerna, Uppsala student-TVUppsala systemvetare, Utrikespolitiska föreningenUppsala medievetare, AIESEC och studentkårens studiebevakare har också sina lokaler i eller i anslutning till Ekonomikum.