Information om den pågående ransomware-attacken - Wannacry

Som ni säkert läst och hört i media under helgen så är i princip hela världen drabbad av det senaste viruset (eller ransomware-masken, som är den korrekta benämningen) ”Wannacry”. Följande meddelande sändes ut av universitetets säkerhetsavdelning nu i helgen (något redigerat):

När arbetsveckan börjar igen föreligger risk att användare ansluter en dator med en opatchad Windowsklient, som blivit smittad med ransomware, via det interna nätverket eller via VPN. Då är den smittade klienten inne på UU:s nät och kommer att försöka sprida sig till klienter och servrar om dessa inte har applicerat patchen ”MS17-010” från Microsoft. Patchen finns tillgänglig för i princip samtliga drabbade Windows operativsystem.

Om en användare eller server mot förmodan blivit smittad av ransomware-masken på ett ej uppdaterat Windows operativsystem, tillse då att stänga av maskinen ifråga så fort som möjligt och dra sedan ur elsladden så den inte slås på igen av misstag. Meddela därefter oss i IT-gruppen vad som inträffat.

Som en direkt åtgärd för att se till att den ovan nämnda uppdateringen (”MS17-010”) finns på alla datorer har vi idag applicerat den och flera andra uppdateringar på era datorer, oaktat om de är kontorsdatorer eller bärbara. Detta kan innebära att din dator kan komma att startas om under dagen idag om den inte är uppdaterad redan, eller då den startas nästa gång. Vi inser att detta kan innebära en viss olägenhet, men i ljuset av vad som kan hända om den inte uppdateras har vi bedömt att detta är nödvändigt.

Notera dock att detta är en åtgärd som förhindrar att viruset/masken inte sprids vidare. För att skydda din dator och dina filer gäller samma regler och försiktighetsåtgärder som alltid:

•        Öppna aldrig ett medskick från en okänd källa

•        Klicka inte på länkar i brev från okända/suspekta avsändare

•        Om du får ett oväntat medskick från en till synes respektabel avsändare (jfr PostNord-exemplet från tidigare tillfälle), var försiktig. Öppna det helst inte alls.

•        Använd sunt förnuft och var källkritisk

Till sist rekommenderar vi att ni även ser över era privata datorer i hemmet – se till att ni kör Windows Update och att ert antivirusskydd är aktiverat och uppdaterat!

Information MP: Information om den pågående ransomware-attacken Wannacry

Tack till IT-gruppen vid Gamla Torget för ovanstående text.