Lokaler som är bokade idag

Hittade totalt 8 reservationer.

Mån 18 dec, 2017

A114
10:15-12:00Samhällsorienterande ämnen för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Seminarium, Karin Nibon, Kulturgeografiska institutionen
13:15-15:00Samhällsorienterande ämnen för grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6, Föreläsning, Bert Eriksson, Kulturgeografiska institutionen
A122
09:15-11:00Samhällsvetenskapliga metoder, Grupp 1, Seminarium, Ingemar Pettersson
12:15-14:00Samhällsvetenskapliga metoder, Grupp 2, Seminarium, Ingemar Pettersson
14:15-16:00Samhällsvetenskapliga metoder, Grupp 3, Seminarium, Ingemar Pettersson
A138
10:15-12:00Sannolikhetslära, Föreläsning, Mårten Schultzberg
A144
10:15-12:00MKV/Kommunikation och organisering, Föreläsning, Claes Thorén, Institutionen för informatik och media
A156
08:15-17:00Handelsrättslig översiktskurs, Seminarium, Sanna Thorslund, Företagsekonomiska institutionen
B125
10:15-12:00Tillämpad statistisk metod (uppdragsutbildning), Seminarium
13:15-15:00Tillämpad statistisk metod (uppdragsutbildning), Seminarium
B139
09:15-12:00Uppsats (C-nivå) i samhällsgeografi med planeringsinriktning, Lektion, Sofia Cele
B153
08:15-11:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp A:1:01, Redovisning, Lena Rönnberg
11:15-14:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp B:1:06, Redovisning, Lena Rönnberg, Företagsekonomiska institutionen
14:15-17:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp C:1:02, Redovisning, Lena Rönnberg, Företagsekonomiska institutionen
B159
08:15-16:00MDI/Metoder för användbarhetsutvärdering, Föreläsning, Franck Tétard, Laia Turmo Vidal, Institutionen för informatik och media
B478 Arpirummet
09:45-12:00C-uppsats, Seminarium, Kulturgeografiska institutionen
12:00-13:15Möte, Pamela Tipmanoworn
H325
10:15-12:00Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000, Seminariegrupp 1, Seminarium, Åsa Malmström Rognes
14:15-16:00Ekonomisk historia A/Global omvandling och globalisering 1700-2000, Seminariegrupp 2, Seminarium, Åsa Malmström Rognes
H333
10:15-12:00Examensarbete, Seminarium, Marina Toger, Kulturgeografiska institutionen
H429 Faculty Club
12:30-17:00Möte, Einar Iveroth, Företagsekonomiska institutionen
H432
09:00-12:00C-uppsats, Seminarium, Kulturgeografiska institutionen
Hörsal 1
08:00-22:00Service, Peter Götlind
Hörsal 2
10:15-13:00Informationssystem A/Databaser, Föreläsning, Owen Eriksson, Institutionen för informatik och media
13:15-15:00Nationalekonomi B/Finansiell ekonomi, Föreläsning, Mikael Bask, Nationalekonomiska institutionen
18:00-20:00UF Niklas Bremberg, Katalonien, Föreläsning, Utrikespolitiska för
Hörsal 3
10:15-12:00Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi, Föreläsning, Magnus Gustavsson, Nationalekonomiska institutionen
14:15-16:00Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi, Räkneövning, Magnus Gustavsson
Hörsal 4
10:15-12:00Kvantitativa metoder, Föreläsning, Katrin Kraus
13:15-15:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (uppdragsutbildning), Föreläsning
15:15-17:00MKV A/Metodologi och medie- och kommunikationsvetenskap, Föreläsning, Ylva Ekström
K312
08:00-21:00Bokning Kan Ej Ske I TE, Stängt
K320
10:15-12:00Ledning av det växande företaget I, Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
13:15-15:00Ledning av det växande företaget I, Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
K334
10:15-12:00Avancerad organisationsteori (uppdragsutbildning), Seminarium, Niklas Bomark, Företagsekonomiska institutionen
13:15-15:00IT och strategi, Seminarium, Jukka Hohenthal, Institutionen för informatik och media
K336
10:15-12:00Avancerad organisationsteori (uppdragsutbildning), Seminarium, Stefan Arora-Jonsson, Företagsekonomiska institutionen
15:15-17:00Avancerad organisationsteori (uppdragsutbildning), Seminarium, Stefan Arora-Jonsson, Niklas Bomark, Företagsekonomiska institutionen
K412
09:15-10:00LG-möte, Möte
10:15-12:00Lärarmöte GU, Möte, Kristina Lilja
13:15-15:00Högre Seminariet, Seminarium
K436 Enequist
13:15-16:00Geografi A, Seminarium, Karin Nibon, Kulturgeografiska institutionen
L339
10:00-12:00Seminar, Entrepreneurship Sector, Seminarium, Ivo Zander, Företagsekonomiska institutionen