Lokaler som är bokade idag

Tor 24 maj, 2018

A122
09:15-12:00Hållbar utveckling och globalisering, PM-seminarium, Sebastian Djup
13:15-15:00IS D/Contemporary Software Development, Föreläsning, Görkem Pacaci
A128
08:15-17:00Informationssystem B/E-tjänster och webbprogrammering, Handledning, Owen Eriksson
A144
17:00-19:00Uppsala Medievetare, Möte
A162
13:00-17:00Reglering, redovisning och styrning i finansiell sektor, Tutorials
A204
09:15-11:00Honours Track, Handledning, Magnus Strand
13:15-15:00Möte, Nina Andersson
B105
08:15-17:00Informationssystem B/E-tjänster och webbprogrammering, Handledning, Madelen Hermelin
B125
10:15-12:00IS D/Contemporary Software Development, Seminarium, Christopher Okhravi
B159
09:15-16:00IS/Examensarbete, master, Seminarium, Ruth Lochan
B478 Arpirummet
09:15-12:00Hållbar utveckling och globalisering, PM-seminarium, Sara Forsberg
E203 VIP-matsal
12:30-17:45Intervju, Uppsalaekonomerna
F332
08:15-13:00Corporate Communication, Seminarium, Daniel Lövgren
F433
09:00-12:00Möte, Luca Repetto
13:15-14:45Seminarium
F434
10:15-12:00Economics/Topics in Econometrics, Frågestund, Adrian Adermon
H325
08:00-12:00Service
13:00-16:00Utbildning Med Folkuniversitetet, Övrigt, Föreningen Systemvetarna Uppsala
H425
08:00-21:00Under Ombyggnad
H429 Faculty Club
10:00-12:00Styrelsemöte, Möte, Klara Runesson, Institutionen för informatik och media
12:00-17:00Nätverksträff, Möte, Maria Berg Andersson
17:00-22:00Samkväm, Davide Cipullo
H432
10:15-12:00Samhällskunskap AB: Kulturgeografi, Seminarium, Bert Eriksson
13:15-15:00Samhällskunskap AB: Kulturgeografi, Seminarium, Bert Eriksson
16:00-17:30Samvetarna, Möte
Hörsal 1
18:00-20:00Föreläsning M. Jan Petterson, Föreläsning, Utrikespolitiska för
Hörsal 2
10:15-13:00Informationssystem A/Logik, Föreläsning, Peter Ryman
14:15-17:00Nationalekonomi B/Makroteori, Övning, André Reslow
18:00-21:00FemSam, Lawen Mohtadi, Föreläsning
Hörsal 3
10:15-12:00Nationalekonomi A/Internationell makroekonomi, Föreläsning, Stefan Eriksson
12:00-15:00Ventilationsrengöring, Service
Hörsal 4
08:00-12:00Ventilationsrengöring, Service
K312
08:00-21:00Bokning Kan Ej Ske I TE, Stängt
K320
10:15-16:00Doktorandkursen: Structural Equation Modeling In LISREL, Föreläsning, James Sallis
K436 Enequist
09:15-12:00Hållbar utveckling och globalisering, PM-seminarium
L240
09:00-15:00Slutseminarium Magister, Slutseminarium Magister, Seminarium, Niklas Bomark
L318
08:00-21:00Lokalen Upphör, Stängt
L339
09:15-17:00Master's Thesis (uppdragsutbildning), Jason Crawford (JC), Seminarium, Jason Crawford