Room reservations today

Fri 22 Sep, 2017

A114
10:15-12:00Sannolikhetslära och inferensteori 1 (uppdragsutbildning), Föreläsning, Fan Yang Wallentin, Statistiska institutionen
14:15-17:00Economics/Microeconomic Theory, Föreläsning, Chuan-Zhong Li, Nationalekonomiska institutionen
A122
08:15-10:00Uppsatsförberedande fördjupningskurs - idé- och lärdomshistoria, Seminarium, Alexandra Waluszewski, Ekonomisk-historiska institutionen
10:15-12:00Uppsatsförberedande fördjupningskurs - idé- och lärdomshistoria, Seminarium, Alexandra Waluszewski, Ekonomisk-historiska institutionen
13:15-15:00Uppsatsförberedande fördjupningskurs - idé- och lärdomshistoria, Seminarium, Alexandra Waluszewski, Ekonomisk-historiska institutionen
A128
08:15-10:001.Introduktionskurs (Sociologi och socialpsykologi A), Seminarium, Marie Sépulchre, Sociologiska institutionen
10:15-12:001.Introduktionskurs (Sociologi och socialpsykologi A), Seminarium, Marie Sépulchre, Sociologiska institutionen
13:15-15:001.Introduktionskurs (Sociologi och socialpsykologi A), Seminarium, Marie Sépulchre, Sociologiska institutionen
15:15-17:001.Introduktionskurs (Sociologi och socialpsykologi A), Seminarium, Marie Sépulchre, Sociologiska institutionen
A138
10:15-12:00Nationalekonomi C/Arbetsmarknadsekonomi, Föreläsning, Ylva Moberg, Nationalekonomiska institutionen
13:15-15:00Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Grupp 6, Övning, Nationalekonomiska institutionen
15:15-17:00Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Grupp 7, Övning, Nationalekonomiska institutionen
A144
09:15-10:00Samhällsvetenskaplig grundkurs, Information, Karin Beckman, Kulturgeografiska institutionen
10:15-12:00Samhällsvetenskaplig grundkurs, Föreläsning, Peter Hedberg, Kulturgeografiska institutionen
13:15-16:00MDI/Människa-datorinteraktion, Projekt, Institutionen för informatik och media
A156
10:15-12:00Handelsrättslig översiktskurs, Gruppövning, Kjell Adolfsson, Företagsekonomiska institutionen
12:15-14:00Handelsrättslig översiktskurs, Gruppövning, Kjell Adolfsson, Företagsekonomiska institutionen
A162
12:15-15:00Sannolikhetslära och inferensteori II, Föreläsning, Måns Thulin, Statistiska institutionen
A204
10:15-12:00Användbarhet och design av interaktiva system, Seminarium, Institutionen för informatik och media
13:15-15:00Användbarhet och design av interaktiva system, Seminarium, Institutionen för informatik och media
B105
10:15-12:00MKV C/Forskningsmetod, Seminarium, Kerstin Engström, Institutionen för informatik och media
13:15-15:00MKV C/Forskningsmetod, Seminarium, Kerstin Engström, Institutionen för informatik och media
15:15-17:00MKV C/Forskningsmetod, Seminarium, Kerstin Engström, Institutionen för informatik och media
B115
13:15-15:00Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, SHK 1, Övning, Nationalekonomiska institutionen
B125
09:15-11:00Management and Control, AG 1:6, Seminarium, Einar Iveroth, Företagsekonomiska institutionen
11:15-13:00Management and Control, AG 2:5, Seminarium, Einar Iveroth, Företagsekonomiska institutionen
13:15-17:00Informationssystem D/Deklarativa problemlösningsmetoder, Seminarium, Anneli Edman, Mudassir Imran Mustafa, Institutionen för informatik och media
B139
09:15-12:00Linjär algebra med inriktning mot statistik, Föreläsning, Statistiska institutionen
13:15-15:00Statistik för samhällsplanerare, Lektion, Anna Gunsjö, Statistiska institutionen
B159
13:15-15:00Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Grupp 9, Övning, Nationalekonomiska institutionen
B478 Arpirummet
13:00-15:00Geografi B, Miljö Och Landskap, Seminarium, Bert Eriksson, Kulturgeografiska institutionen
E203 VIP-matsal
12:00-14:30Betygsnämndsmöte, Möte, Anders Malmberg, Kulturgeografiska institutionen
F332
08:15-09:45MKV A/Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, A2, Workshop, Göran Svensson, Institutionen för informatik och media
09:45-11:15MKV A/Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, B2, Workshop, Göran Svensson, Institutionen för informatik och media
11:15-12:45MKV A/Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, C2, Workshop, Göran Svensson, Institutionen för informatik och media
14:15-17:00Economics/Public Economics, Övning, Melinda Suveg, Nationalekonomiska institutionen
F416
09:15-12:00Economics/Labour Economics, Föreläsning, Arizo Karimi, Nationalekonomiska institutionen
13:15-15:00Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Grupp 1, Övning, Nationalekonomiska institutionen
15:15-17:00Nationalekonomi A/Grundläggande mikro- och makroteori, Grupp 3, Övning, Nationalekonomiska institutionen
H325
11:15-13:00Doktorandkurs, Fredrik Tell, Företagsekonomiska institutionen
H425
08:15-10:00Accounting and Finance, Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
10:15-12:00Sannolikhetslära och inferensteori 1, Föreläsning, Statistiska institutionen
13:15-15:00Sannolikhetslära och inferensteori 1 (uppdragsutbildning), Problemlösning, Statistiska institutionen
Hörsal 2
08:15-10:00MKV C/Forskningsmetod, Föreläsning, Ylva Ekström, Kerstin Engström, Institutionen för informatik och media
Hörsal 3
08:15-10:00Statistik för ekonomer A8, Föreläsning, Thommy Perlinger, Statistiska institutionen
10:15-12:00Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, Föreläsning, Tomas Guvå, Nationalekonomiska institutionen
13:15-15:00Marknadsföring och organisation I, Föreläsning, Johan Jansson, Företagsekonomiska institutionen
16:00-18:00Internationella Kansliet, Information Session For International Students, Information
Hörsal 4
13:15-15:00Affärsanalys och ledningens agerande (uppdragsutbildning), Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
K312
08:00-21:00Bokning Kan Ej Ske I TE, Stängt
K320
09:00-17:00Doktorandkurs, Fredrik Tell, Företagsekonomiska institutionen
K336
10:15-11:15Finansiering, Mottagning, Magnus Axén, Företagsekonomiska institutionen
K412
10:15-12:00Ekonomisk historia C/Teori- och metodkurs, Föreläsning, Magnus Eklund, Ekonomisk-historiska institutionen
K436 Enequist
10:15-12:00Forskarutbildning, Seminarium, Kulturgeografiska institutionen
13:15-15:00Forskarutbildning, Seminarium, Kulturgeografiska institutionen
L339
10:00-12:00Möte, David Sörhammar, Företagsekonomiska institutionen