Room reservations today

Mon 19 Feb, 2018

A114
10:15-12:00Service Logic in Marketing, masterkurs (uppdragsutbildning), Föreläsning
13:15-15:00Consulting, Communication and Change (uppdragsutbildning), Föreläsning, Josef Pallas
A122
10:15-13:00Master's Thesis, Leon Caesarius (LC), Seminarium, Leon Caesarius
A128
10:15-12:00Intraprenörskap, Seminarium
A138
10:15-12:00Nationalekonomi C/Arbetsmarknadsekonomi, Föreläsning, Hans Grönqvist
A144
10:15-12:00Ekonomisk historia A/Ekonomi och samhälle, Föreläsning, Therese Nordlund Edvinsson
13:15-15:00Geografi A, Föreläsning, Ali Najib
A156
09:15-12:00Statistik för ekonomer A8, Lektion
A204
10:15-12:00Master's Thesis, Adri de Ridder (ADR), Seminarium, Adri de Ridder
B105
10:15-12:00Sannolikhetslära och inferensteori II, Räkneövning, Paulina Jonéus
B115
10:15-12:00Economics/Applied Econometrics, Föreläsning, Luca Repetto
13:15-15:00Nationalekonomi C/Examensarbete, Föreläsning, Magnus Gustavsson
B139
10:15-12:00Inferens, Föreläsning, Rauf Ahmad
B153
09:15-10:00Service Logic in Marketing, masterkurs (uppdragsutbildning), Föreläsning
10:15-12:00Det multinationella företaget (uppdragsutbildning), Föreläsning, Olof Lindahl
13:15-15:00Investments, masterkurs, Föreläsning
B159
09:15-12:00Statistik för ekonomer A8, Lektion
B478 Arpirummet
10:00-12:00Geografi B, Föreläsning, Cecilia Bygdell
F332
08:15-10:00Tillämpad statistik A5, Föreläsning
10:15-12:00Informationsanalys och beslutsstöd, Föreläsning, Anneli Edman
13:15-16:00MKV B/Journalistik i fält, Föreläsning, Martin Landahl
F416
10:15-12:00Föreläsning, Ola Andersson
13:15-16:00Föreläsning, Luca Repetto
H325
10:15-12:00IS D/Knowledge Management, Lektion, Asma Rafiq
13:15-15:00Möte, Nina Andersson
H425
09:15-10:00International Business and Marketing, Föreläsning, Alexander Gorgijevski
10:15-12:00Informationssystem/Informationsinfrastruktur, Föreläsning, Anton Backe
12:15-14:00Lunchföreläsning, Föreläsning, Föreningen Systemvetarna Uppsala
14:15-16:00Ekonometri (uppdragsutbildning), Föreläsning, Lars Forsberg
H432
10:00-12:00ShgC, Föreläsning, Lina Hedman
13:00-15:00ShgC, Föreläsning, Lina Hedman
Hörsal 1
10:15-12:00IS B/Informations- och IT-säkerhet, Föreläsning, Fredrik Bengtsson
18:00-20:00Föreläsning Med Josefin Wandel, Föreläsning, Utrikespolitiska för
Hörsal 2
08:15-10:00Informationssystem/Informationsinfrastruktur, Föreläsning, Owen Eriksson
10:15-12:00Samhällsvetenskaplig grundkurs, Föreläsning, Mikael Svensson
14:15-16:00Nationalekonomi B/Mikroteori med tillämpningar, Föreläsning, Che-Yuan Liang
18:15-21:00Entrepreneurship, Föreläsning
Hörsal 3
09:15-12:00MKV A/Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik, Föreläsning, Kerstin Engström
13:15-15:00Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, Föreläsning, Tomas Guvå
Hörsal 4
08:15-10:00Terminskurs 6: Förvaltningsrätt och internationell rätt, Föreläsning, Kaj Hobér
13:15-15:00Statistik för ekonomer A8, Föreläsning, Thommy Perlinger
15:15-17:00Ekonomistyrning, Föreläsning
K312
08:00-21:00Bokning Kan Ej Ske I TE, Stängt
K320
09:15-11:00Avancerad externredovisning, Föreläsning, Anna-Karin Stockenstrand
13:15-15:00Avancerad externredovisning, Föreläsning, Anna-Karin Stockenstrand
K334
10:15-12:00Ekonomistyrningsfilosofier, Föreläsning, Göran Nilsson
13:15-14:00International Business and Marketing, A 1, Seminarium, Alexander Gorgijevski
14:15-15:00International Business and Marketing, B 2, Seminarium, Alexander Gorgijevski
K412
09:15-10:00LG-möte, Möte
10:15-12:00Ekonomisk historia/Doktrinhistoria, Föreläsning, Gabriel Söderberg
13:15-15:00UCBH Seminarium, Seminarium
K436 Enequist
09:15-12:00Samhällsgeografi A8, Introduktion, Ali Najib