Room reservations today

Thu 23 Nov, 2017

A114
09:15-12:00Informationssystem och management, Föreläsning, Einar Iveroth, Institutionen för informatik och media
13:15-16:00Geografi A, Seminarium, Mikael Wingård, Kulturgeografiska institutionen
A122
10:15-12:00Ekonomisk utveckling i tid och rum, Sem grupp A3, Seminarium, Johan Jansson
13:15-15:00Ekonomisk utveckling i tid och rum, Sem grupp A1, Seminarium, Johan Jansson
15:15-17:00Ekonomisk utveckling i tid och rum, Sem grupp A2, Seminarium, Johan Jansson
A128
10:15-16:00IT och strategi, Seminarium, Jukka Hohenthal, Institutionen för informatik och media
A138
08:15-11:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 3, Seminarium, Nationalekonomiska institutionen
14:15-17:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 4, Seminarium
A144
10:15-12:00Ekonomisk historia A/Politik, kriser och konjunkturer, Föreläsning, Mikael Wendschlag
13:15-15:00Tidsserieanalys (uppdragsutbildning), Föreläsning, Lars Forsberg, Statistiska institutionen
A156
10:15-12:00Marknad och avtal, Föreläsning, Lena Rönnberg
13:15-15:00Marknadsföring och organisation II, Grupp C, Seminarium
A162
08:15-10:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (uppdragsutbildning), Grupp A, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
10:15-12:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp B, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
13:15-15:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp C, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
15:15-17:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp D, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
17:15-19:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp E, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
B105
08:15-10:00MKV/Digitala medier och organisationer, Seminarium, Göran Svensson
10:15-12:00MKV/Digitala medier och organisationer, Seminarium, Göran Svensson
13:15-15:00Arbetsrätt II, Grupp A, Seminarium
B115
10:15-12:00Economics/Political Economics, Övning, Davide Cipullo, Nationalekonomiska institutionen
13:15-15:00Informationssystem och management, PG 3, Seminarium, Einar Iveroth
15:15-17:00Informationssystem och management, PG 1, Seminarium, Einar Iveroth
B125
09:15-12:00Organisational Behaviour, fortsättningskurs B, Grupp A:1, Seminarium, Mohammad Latifi, Företagsekonomiska institutionen
13:15-16:00Organisational Behaviour, fortsättningskurs B, Grupp B:2, Seminarium, Mohammad Latifi, Företagsekonomiska institutionen
B139
10:15-12:00Journalistik, globala medier och samhälle, Seminarium, Vaia Doudaki, Institutionen för informatik och media
13:15-15:00Marknadsföring och organisation II, Grupp G, Seminarium
17:00-18:00Medievetare, Möte
B153
10:15-12:00Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
12:15-15:00Finansiell ekonometri, Föreläsning, Yukai Yang, Statistiska institutionen
B159
08:15-11:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 5, Seminarium
14:15-17:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 6, Seminarium
B478 Arpirummet
10:15-12:00Ekonomisk geografi, Grupp A, Övning, Karolina Wallin Fernqvist, Kulturgeografiska institutionen
13:15-15:00Ekonomisk geografi, Grupp B, Övning, Karolina Wallin Fernqvist, Kulturgeografiska institutionen
15:15-17:00Info Möte Master Uppsats, Möte, Micheline van Riemsdijk
E203 VIP-matsal
13:00-17:00Intervju, Uppsalaekonomerna
F332
09:15-12:00Sannolikhetslära, Föreläsning, Thommy Perlinger, Statistiska institutionen
13:15-15:00Economics/Health Economics, Föreläsning, Tobias Laun, Nationalekonomiska institutionen
F416
08:15-11:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 1, Seminarium
14:15-17:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 2, Seminarium
F433
09:15-12:00Föreläsning, Georg Graetz, Nationalekonomiska institutionen
13:00-16:00Applied Micro Seminar, Föreläsning, Nationalekonomiska institutionen
G222 Finansrummet
10:00-12:00Samhällsvetenskaplig Grundkurs, Metodsem 1, Seminarium, Lisa Larsson, Kulturgeografiska institutionen
H333
09:15-16:00Föreläsning, Marina Toger, Kulturgeografiska institutionen
H425
08:15-10:00IS C/Data Mining och Data Science, Seminarium, Madelen Hermelin, Martin Stojanov, Institutionen för informatik och media
10:15-12:00Economics/Topics in Microeconomics, Föreläsning, Helena Holmlund, Nationalekonomiska institutionen
13:15-15:00Marknadsföring och organisation II, Grupp A, Seminarium
H429 Faculty Club
08:00-11:00Prefektmöte, Möte, Nina Andersson
H432
09:00-12:00C-uppsats, Seminarium
13:00-15:002KU043, Uppsatsförberedande Fördjupningskurs - Kulturgeografi, Seminarium, Patricia Yocie Hierofani, Kulturgeografiska institutionen
15:00-17:002KU043, Uppsatsförberedande Fördjupningskurs - Kulturgeografi, Seminarium, Patricia Yocie Hierofani, Kulturgeografiska institutionen
18:00-20:00Möte
Hörsal 1
09:15-12:00Tillämpad statistik A5, Räkneövning, Statistiska institutionen
Hörsal 2
10:15-12:00Nationalekonomi B/Makroteori, Föreläsning, Nationalekonomiska institutionen
14:15-17:00Nationalekonomi B/Makroteori, Övning, Nationalekonomiska institutionen
Hörsal 3
11:00-14:00Politisk Debatt Mellan V & C, Debatt
14:00-17:00Katedralskolan, Tentamen
Hörsal 4
12:15-13:00Marknadsföring och organisation II, Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
15:15-16:00Marknadsföring och organisation II, Föreläsning, Företagsekonomiska institutionen
18:00-20:00Övrigt
K312
08:00-21:00Bokning Kan Ej Ske I TE, Stängt
K320
13:15-15:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp H, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
15:15-17:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (uppdragsutbildning), Grupp I, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
17:15-19:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp J, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
K334
08:15-10:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi, Grupp F, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
10:15-12:00Vetenskapliga metoder i företagsekonomi (uppdragsutbildning), Grupp G, Seminarium, Företagsekonomiska institutionen
13:15-15:00Marknadsföring och organisation II, Grupp F, Seminarium
K412
08:15-10:00Handledning, Lars Fälting
10:15-12:00Industrialisering, modernisering och globalisering - ekonomisk utveckling efter 1800, Seminarium, Peter Hedberg
13:15-15:00Samhällsvetarprogrammet, Seminarium, Olle Jansson
K436 Enequist
10:15-12:00Samhällsplanering i ett nationellt och internationellt perspektiv, Seminarium, Susanne Stenbacka, Kulturgeografiska institutionen
13:00-15:00Urban- och socialgeografi, Seminarium, Brett Christophers
L240
13:00-15:00Seminarium, Anders Forssell
L318
13:15-15:00Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi, Handledning, Anna Bengtson, Företagsekonomiska institutionen
15:15-17:00Uppsatsförberedande fördjupningskurs - företagsekonomi, Handledning, Anna Bengtson, Företagsekonomiska institutionen
L339
13:00-17:002FE028, Seminarium, Susanne Åberg, Företagsekonomiska institutionen