Förvaltningens datorsal

Universitetsförvaltningen har en datorsal för personalutbildning som är placerad på Ekonomikum.

Betalning och bokning sker per timme. Du kan som minst boka en timme.

Salen är utrustad med:

  • 14 elevplatser med Windowsdator
  • Elektronisk whiteboard (SMART-board)
  • Program där läraren kan ta över elevdator för att instruera

Datorsalen är belägen på Ekonomikum i rum B178 på plan 1, dvs källarplanet. Visa på karta.

Priser

Hyran är 500 kr per timme.

Vid avbokning senare än två veckor innan bokat datum debiteras halva hyran.

Bokning och skötsel

Ekonomikums intendentur ansvarar för skötsel och bokning av datorsalen. Kontakta oss om du vill boka salen.

E-post: obs-passage@ekonomikum.uu.se

I bokningskalendern kan du se om salen är ledig.