Vaktmästeri och godsmottagning

Ekonomikums lastkaj kan ta emot små lastbilar med en maxhöjd av 3,45m. 

Gatuadressen är Kyrkogårdsgatan 10, 753 13  Uppsala.

E-postadress: vaktm@ekonomikum.uu.se

Telefon: 018-471 14 52.