Campus Ekonomikum

I Ekonomikum finns samlat universitetets ekonomiska ämnen, informatik och media samt kulturgeografi. Här läser ca 2,800 studenter och arbetar ca 600 anställda.

Förutom institutionerna finns bibliotek och restaurang Humlan. Studentdriven verksamhet i form av Studentradion, Föreningen Uppsalaekonomerna, Uppsala student-TV, Uppsala systemvetare, Utrikespolitiska föreningen, Uppsala medievetare, AIESEC och Uppsala studentkårs studiebevakare har också sina lokaler i eller i anslutning till Ekonomikum.

Här finns mer information om Campus Ekonomikum.