Miljö och säkerhet

Campus Ekonomikum ska vara tryggt, säkert och hållbart för anställda, studenter och besökare. Miljö- och säkerhetsarbetet på Uppsala universitet och Ekonomikum berör alla anställda och studenter. Därför har det stor betydelse hur du som enskild individ agerar och att du håller dig uppdaterad om miljö och säkerhet.

Hjärtstartare | Första hjälpen | Brand och utrymning | Avfallshantering | Kontaktpersoner miljö och säkerhet | Miljö och säkerhet vid Uppsala universitet

Första hjälpen

Första hjälpen-utrustning som plåster, förband och sårtvätt finns i receptionen på Ekonomikum.

Brand och utrymning

Kännedom om din arbets- och studieplats på Ekonomikum, såväl huset som utrymningsvägar, kan vara avgörande i en krissituation.

Håll dig uppdaterad genom att studera de utrymningsplaner som du hittar i anslutning till samtliga trapphus och utgångar. På utrymningsplanen hittar du bland annat information om vad du ska göra vid brand och var utrymningsvägar samt återsamlingsplats finns.

Avfallshantering / källsortering

Rätt sorterat blir avfallet en värdefull resurs som används till nya produkter eller energi. Därigenom minskas energiförbrukningen och användningen av naturresurser minskas. Hjälp till genom att sortera ditt avfall i de sorteringsmöbler som finns på Ekonomikum.

Kontaktpersoner miljö och säkerhet

Kontaktpersoner för frågor om miljö och säkerhet på Ekonomikum:

Om det hänt något allvarligt eller om du känner dig orolig eller rädd i lokalerna kan du ringa universitetets larmnummer 018-471 2500. Det är bemannat dygnet runt. 

Vid akut nödsituation ringer du SOS alarm 112.

Kris och nöd
  • Ring SOS alarm 112
  • Informera på universitetets larmnummer 018-471 2500
  • Möt räddningsfordon – visa vägen för räddningstjänst och polis
  • Utrym vid behov

Mer om kris och krisstöd på Uppsala universitet

Senast uppdaterad: 2023-02-01