Institutioner

Vid Ekonomikum finns institutioner och program inom Ekonomisk historia, Företagsekonomi (inkl Handelsrätt), Informatik och media, Kulturgeografi, Nationalekonomi, och Statistik.