Allmän information

Organisation

Föreståndare för Ekonomikum är Jenny Eriksson Lundström, inst. för informatik och media. Intendent är Peter Götlind.

Receptionen nås på tfn 018-471 14 51 eller epost info@ekonomikum.uu.se. Öppettider under sommaren är måndag – fredag kl. 10.00 – 13.00.

Adress- och telefonuppgifter till hela Ekonomikums intendentur.

Öppettider

På grund av Corona-pandemin är samtliga entréer låsta och passerkort krävs.

När tentamensskrivningar ges under tider när huset normalt är låst, öppnas entré A, B och I minst en halvtimme före utsatt tid.

Vid storhelger kan andra öppettider gälla.

Efter kl. 17 måndag – fredag samt lördagar är endast entré 10A, 10B och 10I upplåsta. Detsamma gäller då huset är öppet vid storhelger och utanför terminstid.

Under de tider huset är stängt kan inpassering ske med giltigt passerkort.

Studenter kan komma in med passerkort genom entré A, B, C, F, G, H och I. Perioden kl. 00.00 och 05.00 äger inte studenter rätt att vistas i huset. 

Placering av kortläsare

Nödnummer

Universitetets nödnummer 018-471 25 00 kan du ringa om det hänt något allvarligt eller om du känner dig orolig eller rädd i lokalerna. Det är bemannat dygnet runt.

Vid akut nödsituation, ring 112.