Covid-19: åtgärder och rekommendationer med anledning av coronaviruset

Till dig som är på Ekonomikum. Följ de allmänna rekommendationerna. Här är en sammanfattning av åtgärder som intendenturen tagit fram för att förhindra smittspridning av Covid-19 på Ekonomikum.

Informationen är ett lokalt komplement till Uppsala universitets allmänna rekommendationer om coronaviruset för studenter och medarbetare.
 

Skydda dig och andra från smittspridning på Ekonomikum

Vårt gemensamma ansvar:

 • Stanna hemma om du är sjuk, även om du bara är lite sjuk (även vid minsta tecken på förkylning)
 • Om du är sjuk – testa dig, 1177, Region Uppsala
 • Håll avstånd till andra – både inomhus och utomhus
 • Tvätta händerna och använd handsprit
 • Undvik trängsel och eftersträva utglesning (fysisk distansering)
 • Om det är möjligt, studera och arbeta hemifrån

Skydda dig och andra från smittspridning, läs Folkhälsomyndighetens råd för hur du minskar risken för att smittas och smitta andra.

Inga undervisningstillfällen eller andra sammankomster ska att ha fler än 50 personer per lokal. Lärosalar, konferensrum och andra möteslokaler kan användas med max halv kapacitet.

Allmänna utrymmen, Lokstallarna, Tryckeriet, grupprum och andra läsplatser är tillgängliga men med begränsat antal platser. Anpassad möblering och skyltning är gjord för att minska smittspridning. Det är viktigt att du följer anvisningar på platsen och att möbler inte flyttas.

Stanna inte vid in- och utgångar till rum och lokaler och andra passager, exempelvis vid biblioteket. Detta för att undvika att det samlas flera personer på en liten yta.
 

Värdar håller koll på distansen

Uppsala universitet har i höst infört distansvärdar som ska se till att grupper av personer inte umgås för tätt inpå varandra och att den rekommenderade distansen upprätthålls mellan individer vid de olika campusområdena.

Värdar håller koll på distansen, läs om distansvärdarna och deras arbete.
 

Prioritering för tillgång till undervisningslokaler och allmänna utrymmen

När det gäller tillgång till lokaler och erbjudande om fysisk närvaro har följande grupper och utbildningsmoment företräde:

 • Studenter som har beslut om särskilt pedagogiskt stöd.
 • Praktiska moment som inte kan genomföras digitalt.
 • Examination som är svår att genomföra digitalt.
 • Slutexamina och obligatoriska moment inom utbildningars sista år.
   

Åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19 på Ekonomikum

För att minska smittspridning har intendenturen på Ekonomikum vidtagit flera åtgärder. Här är en sammanfattning.

Lokaler

 • Samtliga entréer till Ekonomikum är låsta. Giltigt passerkort krävs
 • Hörsal 1-4 har max 50 platser.
 • I hörsalarna sker ingång genom de vanliga dörrarna medan utgång sker genom nödutgång. För sal 1-3 innebär det att studenterna går ut i det fria och runt Lokstallarna. I hörsal 4 används den lilla dörren längst upp för utpassering. Lärare kan använda den nedre dörren i hörsal 3 och 4.
 • Övriga lärosalar har halverat antal platser för att uppnå tillräckligt avstånd. Lärosalar hålls upplåsta för att minimera behovet av köande (gäller inte B163 och B115 samt hörsalar). Vid lärosalar som har flera dörrar kommer den med kortläsare att användas som ingång och en annan märkas upp och användas för utgång.
 • Utanför alla lärosalar finns avståndsmarkeringar för att underlätta fysisk distans vid inpassering.
 • Restaurang Humlan och kaféet, allmänna utrymmen, Lokstallarna, Tryckeriet och andra läs/studieplatser har kraftigt utglesad möblering. Det är viktigt att du följer anvisningar på platsen och att möbler inte flyttas.
 • Anpassad skyltning för att minska smittspridning
 • Stationer med desinficeringsmöjligheter och handsprit finns utplacerade på flera ställen i huset.
 • Distansvärdar ser till att grupper av studenter inte umgås för tätt inpå varandra och att den rekommenderade distansen upprätthålls mellan studenter

Lokalvård

 • Lokalvårdens arbetsrutiner är anpassade med hänsyn till smittskydd.

Parkering

Alla anställda och studenter parkerar med taxan noll (gratis) tillsvidare. Observera att det krävs ett bevis för att du har rätt att parkera till nolltaxa. Antingen genom att lägga det gröna ”särskilt tillstånd” i rutan eller genom att hålla upp passerkortet vid automaten och trycka ut en gratisbiljett. En sådan biljett går att ta ut för upp till en vecka.

IT-stöd

 • Vid behov av hjälp från IT-avdelningen krävs förbokning via e-post itavd@ekonomikum.uu.se. Ingen drop-in i deras lokaler.
   

Vem kontaktar jag om jag har frågor?

Har du några frågor som rör lokaler, rekommendationer och åtgärder på Ekonomikum med hänsyn till corona/covid-19? Upplever du att rekommendationer inte följs? Är det är trångt i lokalerna eller sitter personer för nära varandra? Är det något annat som du vill göra oss uppmärksamma på?

Kontakta Peter Götlind, intendent på Ekonomikum.
 

Uppsala universitets allmänna rekommendationer om coronaviruset

Student: Rekommendationer och information om vad som gäller för studenter på Uppsala universitet med anledning av coronaviruset (covid-19) – håll dig uppdaterad.

Medarbetare: Rekommendationer och information till anställda med anledning av coronaviruset (covid-19) hittar du på medarbetarportalen.