Lokaler som är bokade idag

Ons 22 jan, 2020

A114
10:15-12:00International Business and Marketing, Föreläsning, Sabine Gebert Persson
13:15-15:00Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar, Föreläsning, Linna Martén
15:15-17:00Management and Control, Föreläsning, Göran Nilsson
A122
10:15-12:00Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, Föreläsning, Tony Kenttä
16:00-20:00Uppsalaekonomerna, Möte, Uppsalaekonomerna
A138
16:00-20:00Möte, Uppsalaekonomerna
A144
08:15-10:00Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia, Föreläsning, Jakob Molinder
10:15-12:00Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle, Föreläsning, Göran Ulväng
13:15-15:00Samhällsvetenskaplig grundkurs, Föreläsning, Hampus Östh Gustafsson
15:15-17:00Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier, Föreläsning, Kirill Filimonov
A156
13:15-15:00Intraprenörskap, Föreläsning
16:00-20:00Uppsalaekonomerna, Möte, Uppsalaekonomerna
A204
13:15-15:00Master's Thesis, Virpi Havila (VH), Seminarium, Virpi Havila
B105
09:15-12:00Sannolikhetslära och inferensteori II, Föreläsning, Johan Vegelius
15:15-17:00Journalistik, Föreläsning, Göran Svensson
B115
10:15-12:00Economics: Econometric Theory, Föreläsning, Erik Prawitz
13:15-15:00Sannolikhetslära och inferensteori I, Föreläsning
15:15-17:00Inferens, Föreläsning, Rauf Ahmad
B125
10:15-12:00Informationssystem: Examensarbete, master, Föreläsning, Ruth Lochan Winton, Johanna McElwee
B153
09:15-12:00Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs, Föreläsning, Katarzyna Cieslak
13:15-15:00Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker, Föreläsning, Jan Lindvall
B159
15:30-18:30Möte, Uppsalaekonomerna
E203
13:00-15:00Möte, Madeleine Söderberg
F416
09:15-12:00Econometrics I, Föreläsning, Alex Solis
13:15-15:00Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi, Föreläsning, Hans Grönqvist
F433
14:00-16:00Seminarium, Eva Mörk
H333
09:00-12:00GIS2, Föreläsning, John Östh
H425
10:15-12:00Informationsanalys och beslutsstöd, Föreläsning, David Johnson
13:15-15:00Geografi A, Föreläsning, Martin Finné
H429
15:30-17:00Skyddsombudsmöte, Möte, Ann-Kristin Lindberg
H432
10:15-12:00Planering i idé och praktik, Föreläsning, Sofia Cele
13:15-15:00Samhällsgeografi C, Föreläsning, Peeter Maandi
Hörsal 1
08:15-10:00Accounting and Finance, Föreläsning, Joachim Landström
10:15-12:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Föreläsning, Göran Svensson
13:15-15:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Föreläsning, Göran Svensson
15:15-17:00Grundläggande människa-datorinteraktion, Föreläsning, Henrik Åhman
18:00-22:00Årsmöte Aktiespararna, Årsmöte Aktiespararna, Möte, Aktiespararna
Hörsal 2
08:15-10:00Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar, Repetitionsmatematik, Mattias Öhman
10:15-12:00Företagsstrategi, Föreläsning, Henrik Dellestrand
13:15-15:00Webbproduktion, Föreläsning, Fredrik Bengtsson
15:15-17:00Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, Föreläsning, Tomas Guvå
17:15-19:00Entrepreneurship, Föreläsning
Hörsal 3
08:15-10:00Introduktion till mikroekonomi för lantmätare, Föreläsning, Per Engström
10:15-12:00Marknadsföring och organisation I, Föreläsning, Linda Wedlin
12:15-14:00Introduktion till mikroekonomi för lantmätare, Repetitionsmatematik, Cecilia Enström Öst
14:15-16:00Marknadsföring och organisation I, Föreläsning, Maria Berg Andersson
Hörsal 4
09:15-12:00Allmän rättskunskap och arbetsrätt, Föreläsning, Lena Rönnberg
12:15-15:00Finansiering, Föreläsning, Jonas Råsbrant
15:15-17:00Statistik för ekonomer A8, Föreläsning, Lisbeth Hansson
K320
10:15-12:00Intraprenörskap, Föreläsning
13:15-15:00Internationellt företagande, Föreläsning, Ulf Holm
K412
12:15-14:00Ekonomisk historia, Föreläsning, Jan Ottosson, Jakob Molinder
K436
10:15-12:00Politisk geografi med samhällsplanering, Föreläsning, Emma Holmqvist
13:15-15:00Politisk geografi med samhällsplanering, Föreläsning, Emma Holmqvist