Lokaler som är bokade idag

Ons 26 jan, 2022

A114
10:15-12:00Institutionell analys av organisationer, Linda Wedlin
12:15-13:00Planering, befolkning och politik, Sofia Cele
13:15-15:00Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle, Göran Ulväng
15:15-17:00Jan Amcoff, Planering, befolkning och politik
A138
10:15-12:00Joint section Media and Communication Studies B: Journalism Studies VT2022, Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier, Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier
13:15-15:00Lina Eklund, Människa-datorinteraktion: Deltagande design och etik
A144
10:15-12:00Sarah Linden Pasay, Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia
13:15-15:00Institutionell analys av organisationer, Linda Wedlin
15:15-17:00Modern mjukvaruutveckling
A156
10:15-12:00Anneli Ekblom, Modern natur: konflikter och omvandlingar
B115
10:15-13:00Bolags- och obeståndsrätt, Johan Huldt
15:15-17:00Inferens, Rauf Ahmad
B125
09:15-12:00Intraprenörskap
B153
10:15-12:00Daniel Lövgren, Medie- och kommunikationsvetenskap C: Kommunikationsteori och organisationer
13:15-15:00Johan Vegelius, Probability Theory and Statistical Inference I 2ST065 (joint section), Sannolikhetslära och inferensteori I, Sannolikhetslära och inferensteori I
F416
08:15-10:00Anders Forslund, Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi
H317
10:15-12:00Möte, Rauf Ahmad
H425
08:15-10:00Johan Vegelius, Probability Theory and Statistical Inference I 2ST065 (joint section), Sannolikhetslära och inferensteori I, Sannolikhetslära och inferensteori I
Hörsal 2
15:15-17:00Dogan Gülümser, Econometric Theory Ekonometrisk teori, Ekonometrisk teori, Räkneövning
17:15-20:00Utrikespolitiska föreningen
Hörsal 3
08:15-10:00Mikroekonomi - individer, företag och marknader, Per Engström, Via Zoom
13:15-15:00Introduktion till mikroekonomi för lantmätare, Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, Tomas Guvå
K334
10:15-12:00Ekonomichefen och controllerns arbetsmetoder och tekniker, Jan Lindvall
14:15-16:00Bolags- och obeståndsrätt, Johan Huldt
K412
12:15-14:00Anders Ögren, Ekonomisk historia: Doktrinhistoria
K436
10:15-12:00Johanna Jokinen
13:15-15:00Johanna Jokinen