Lokaler som är bokade idag

Fre 15 nov, 2019

A114
10:15-12:00Nationalekonomi B: Economics of Development, Föreläsning, Daniel Spiro
15:15-17:00Föreläsning, Nina Andersson
A138
08:15-10:00Kandidatuppsats, Seminarium, Joachim Landström
10:15-12:00Informationssystem A: Objektorienterad programmering I, Seminarium, Ida Petersson
A156
10:15-12:00Informationssystem A: Objektorienterad programmering I, Seminarium, Anton Backe
A204
10:15-12:00Människa-datorinteraktion: Sociala medier, Seminarium, Henrik Åhman
B105
10:15-12:00Multivariat statistisk teori och metodik, Föreläsning, Rauf Ahmad
13:15-15:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik, C 4, Seminarium, Göran Svensson, Daniel Lövgren
B115
08:15-10:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp A, Seminarium, Kjell Adolfsson, Ann-Christine Hjelm
10:15-12:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp B, Seminarium, Kjell Adolfsson, Ann-Christine Hjelm
12:15-14:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp C, Seminarium, Kjell Adolfsson, Ann-Christine Hjelm
14:15-16:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Grupp D, Seminarium, Kjell Adolfsson, Ann-Christine Hjelm
B125
10:15-13:00Medie- och kommunikationsvetenskap C: Uppsats, Handledning, Anne-Marie Morhed
B139
08:15-10:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik, A 2, Seminarium, Göran Svensson, Daniel Lövgren
10:15-12:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik, B 3, Seminarium, Göran Svensson, Daniel Lövgren
13:15-15:00Informationssystem A: Objektorienterad programmering I, Seminarium, Anton Backe
B153
09:15-14:00Företagsstrategi, Seminarium, Leon Caesarius
B159
10:15-13:00Macroeconomics I, Föreläsning, Daria Finocchiaro
B478
10:15-12:00Ekonomisk geografi, Seminarium, Patricia Yocie Hierofani
13:15-15:00Ekonomisk geografi, Seminarium, Patricia Yocie Hierofani
E203
10:00-16:00Besök, Jenny Björkegård
F416
10:15-12:00Economics: Political Economics, Föreläsning, Mounir Karadja
13:15-15:00Economics: Health Economics, Föreläsning
F433
12:00-13:00Seminarium, Maria Sandström
H317
10:15-12:00Informationssystem A: Objektorienterad programmering I, Seminarium, Fredrik Bengtsson
13:15-15:00Informationssystem A: Objektorienterad programmering I, Seminarium, Fredrik Bengtsson
H325
13:15-15:00Ekonomisk historia B: Vetenskapligt skrivande, Föreläsning, Lars Karlsson
H429
09:00-12:00Seminarium, Fredrik Nilsson
13:00-15:00Mingel, Linda Wedlin
H432
09:15-14:00Urban Uprisings PhD Course, Seminarium, Donald Mitchell
Hörsal 1
08:15-11:00Tillämpad statistik A5, Räkneövning
12:15-15:00Arbetsrätt II, Föreläsning
Hörsal 2
10:15-13:00Disputation, Viktor Persarvet
13:15-15:00Rättshistoria och allmän rättslära, Föreläsning, Torbjörn Ingvarsson
Hörsal 3
08:15-11:00Redovisning, Föreläsning, Mattias Kierkegaard
11:15-13:00Terminskurs 1: Grundläggande juridisk metod, statsrätt och konstitutionell EU-rätt, Föreläsning, Thomas Bull
13:15-15:00Makroekonomi - tillväxt, konjunkturer och ekonomisk politik, Föreläsning, Tomas Guvå
K320
08:15-10:00Consumer Marketing, masterkurs, Grupp 3, Seminarium
10:15-12:00Consumer Marketing, masterkurs, Grupp 1, Seminarium
13:15-15:00Consumer Marketing, masterkurs, Grupp 2, Seminarium
K334
14:15-17:00Organisational Behaviour B, Grupp 4, Seminarium, Mohammad Latifi
K336
09:15-11:00Modern natur: konflikter och omvandlingar, Grupp 1, Seminarium, Anneli Ekblom
11:15-13:00Modern natur: konflikter och omvandlingar, Grupp 2, Seminarium, Anneli Ekblom
K412
09:15-11:00Samhällsvetenskapliga metoder, Grupp 1, Seminarium, Ingemar Pettersson
12:15-14:00Samhällsvetenskapliga metoder, Grupp 2, Seminarium, Ingemar Pettersson
14:15-16:00Samhällsvetenskapliga metoder, Grupp 3, Seminarium, Ingemar Pettersson
K436
10:15-12:00Seminarium
13:15-15:00Seminarium