Intendentur Observatoriet / Ekonomikum

Intendenturorganisationen är en samarbetsorganisation mellan institutionerna och andra ingående enheter. Intendenturen ansvarar för samordning av institutionernas (och motsvarande) stödfunktioner för kärnverksamheten inom utbildning och forskning. Detta gäller till exempel frågor som rör lokalförsörjning och andra fysiska resurser, säkerhet, AV-och videokonferensteknik, teknisk-fysisk arbetsmiljö och miljö samt övrig service som exempelvis transporter, posthantering och lokalvård.

Observatoriet

Besöksadress: Ekonomikum, Kyrkogårdsgatan 10, 753 13 Uppsala
Postadress: Box 513, 751 20 UPPSALA
Telefonnummer: 018-471 1451
E-post: info@ekonomikum.uu.se

Föreståndare:

Stf. föreståndare:

Huvudskyddsombud:

Intendent:

Bitr. intendent:

Katalogadministration:

Personaladministration:

Vad vill du ha hjälp med?

Receptionen ger dig service och svarar på frågor som rör den dagliga verksamheten på Ekonomikum. Behöver du hjälp med IT och telefoni vänder du dig till IT-stöd. AV-supporten hjälper dig med audiovisuell (AV) utrustning. Vaktmästeriet hanterar post, godshantering, möbler och reparationer med mera. Om du behöver göra en felanmälan kontaktar du intendenten.

Det här är bara några exempel på den service du får på Ekonomikum. Om du inte vet vem du ska vända dig till för att få hjälp är det bara att du kontaktar receptionen.

Medarbetare intendentur

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Senast uppdaterad: 2022-11-21