Lokaler som är bokade idag

Hittade totalt 18 reservationer.

Fre 16 nov, 2018

A114
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A122
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A128
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A138
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A144
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A156
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A162
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
A204
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
B105
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
B115
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
B125
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
B139
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
B153
08:15-10:00Handelsrättslig översiktskurs, Seminarium, Marianne Rödvei Aagaard
10:15-12:00Handelsrättslig översiktskurs, Seminarium, Marianne Rödvei Aagaard
13:15-15:00Handelsrättslig översiktskurs, Seminarium, Marianne Rödvei Aagaard
B159
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
B478 Arpirummet
10:15-12:00Ekonomisk geografi, Seminarium, Patricia Yocie Hierofani
13:15-15:00Ekonomisk geografi, Seminarium, Patricia Yocie Hierofani
E203 VIP-matsal
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
F332
13:15-16:00Informationssystem och management, PG 4, Föreläsning, Owen Eriksson
F416
08:15-10:00Undervisning, Undervisning, Peter Götlind
10:15-12:00Economics: Political Economics, Föreläsning, Mounir Karadja
13:15-15:00Economics: Health Economics, Föreläsning, Erik Grönqvist
15:15-17:00Multivariat statistisk teori och metodik, Föreläsning, Rauf Ahmad
F433
09:15-12:00Föreläsning, Oskar Nordström Skans
13:15-16:00Föreläsning
G222 Finansrummet
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
H317
08:00-15:00Undervisning, Undervisning, Peter Götlind
H325
09:15-12:00Informationssystem och management, PG 3, Föreläsning, Owen Eriksson
13:15-15:00Ekonomisk historia B/Vetenskapligt skrivande, Föreläsning, Lars Karlsson
H425
08:15-10:00Consumer Marketing, masterkurs (uppdragsutbildning), Grupp 3, Seminarium
10:15-12:00Consumer Marketing, masterkurs, Grupp 1, Seminarium
13:15-15:00Consumer Marketing, masterkurs, Grupp 2, Seminarium
H429 Faculty Club
09:00-18:00Workshop, Stefan Arora-Jonsson
H432
09:15-13:00Företagsstrategi, Föreläsning
13:00-15:00Geografi B, Föreläsning, Micheline van Riemsdijk
Hörsal 1
10:15-12:00Nationalekonomi B/Economics of Development, Föreläsning, Daniel Spiro
13:15-15:00Ekonomisk utveckling i tid och rum, Föreläsning, Johan Jansson
15:15-17:00Nationalekonomi B/Finansiell ekonomi, Föreläsning, Mikael Bask
Hörsal 2
08:00-16:00KD18, Arbetsmarknadsdag, Uppsalaekonomerna
Hörsal 3
08:15-11:00Redovisning, Föreläsning, Mattias Kierkegaard
13:15-15:00MKV A/Centrala begrepp i medier, kommunikation och journalistik, Föreläsning, Martin Landahl, Kerstin Engström
15:15-17:00Senioruniversitetet, Föreläsning
Hörsal 4
08:15-10:00Informationssystem C: Data Mining och Data Science, Föreläsning, Evelina Andersson, David Johnson
10:15-12:00Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, Föreläsning, James Sallis
12:15-14:00Informationssystem C: Data Mining och Data Science, Föreläsning, Evelina Andersson, David Johnson
14:15-16:00Kandidatuppsats, fortsättningskurs C, Föreläsning, Jonas Råsbrant
K312
08:00-21:00Bokning Kan Ej Ske I TE, Stängt
K320
09:15-12:00IT och strategi, Lektion
13:15-16:00Sannolikhetslära, Föreläsning, Thommy Perlinger
K334
09:15-12:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 11, Seminarium, Gunnar Brandén
12:15-14:00Undervisning, Undervisning, Peter Götlind
14:15-17:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 10, Seminarium, Gunnar Brandén
K336
08:15-10:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Lektion, Ann-Christine Hjelm
10:15-12:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Lektion, Ann-Christine Hjelm
12:15-14:00Förvaltningsrättslig översiktskurs, Lektion, Ann-Christine Hjelm
14:15-17:00Nationalekonomi A/Tillämpad mikroekonomi, Grupp 8, Seminarium, Erica Lindahl
K412
09:15-11:00Modern natur: konflikter och omvandlingar, Grupp 1, Seminarium, Anneli Ekblom
11:15-13:00Modern natur: konflikter och omvandlingar, Grupp 2, Seminarium, Anneli Ekblom
K436 Enequist
10:15-12:00Seminarium
13:15-15:00Seminarium
L240
13:15-15:15Möte, Desirée Holm
L318
08:00-21:00Lokalen Upphör, Stängt
L339
13:00-14:30Möte, Alexander Rad