Lokaler som är bokade idag

Hittade totalt 25 reservationer.

Mån 21 jan, 2019

A114
08:15-10:00Sannolikhetslära och inferensteori 1 (uppdragsutbildning), Föreläsning
10:15-13:00Management and Control, Föreläsning, Göran Nilsson
13:15-15:00International Business and Marketing, Föreläsning, Katarina Lagerström
15:15-17:00International Business and Marketing, Föreläsning, Katarina Lagerström
17:15-22:00Mottagning, Mottagning, Uppsalaekonomerna
A122
09:15-10:00Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, Föreläsning, Tony Kenttä
10:00-12:00Ekonomisk historia B: Industrialisering, globalisering och företagande 1800-2000, Föreläsning, Tony Kenttä
13:15-15:00Journalistik, Föreläsning, Martin Landahl
A128
08:00-17:00Undervisning, Undervisning, Uppsala Kommun
A138
10:15-12:00Informationsanalys och beslutsstöd, Föreläsning, Tomas Eklund
15:00-20:00Introduktion, Uppsalaekonomerna
A144
09:00-09:15Förberedelse, Jenny McKeever
09:15-10:00Welcome Meeting, Information, Jenny McKeever
10:15-12:00Ekonomisk historia A: Ekonomi och samhälle, Föreläsning, Göran Ulväng
12:15-14:00Geografi A, Föreläsning, Jan Amcoff
14:15-16:00Samhällsvetenskaplig grundkurs, Introduktion, Karin Beckman, Maja Lagerqvist
A156
09:15-10:00Planering i idé och praktik, Introduktion, Maja Lagerqvist
10:15-12:00Planering i idé och praktik, Föreläsning, Maja Lagerqvist
13:15-15:00Varför är vissa länder rika? Världens ekonomiska historia, Föreläsning, Fredrik Sandgren
A162
08:00-17:00Undervisning, Undervisning, Uppsala Kommun
A204
13:15-15:00Master's Thesis, Jan Lindvall (JL), Seminarium, Jan Lindvall
B105
09:15-10:00Handelsrätt C, Föreläsning, Kjell Adolfsson
10:15-12:00Magisteruppsats i statistik, Föreläsning, Fan Yang Wallentin
13:15-16:00Informationssystem D: Knowledge Management, Föreläsning, Anneli Edman
B115
08:15-10:00Bolags- och obeståndsrätt, Föreläsning, Johan Huldt
10:15-12:00Nationalekonomi C: Analys av ekonomiska data, Föreläsning, Torsten Santavirta
13:15-15:00Economics: Econometric Theory, Föreläsning, Erik Prawitz
15:15-17:00Bolags- och obeståndsrätt, Föreläsning, Johan Huldt
18:15-20:00Fördjupad Föreläsning, Fördjupad Föreläsning, Utrikespolitiska för
B125
10:15-12:00Mottagning, Mottagning, Uppsalaekonomerna
13:15-16:00Master's Thesis, Alexander Rad (AR), Seminarium, Alexander Rad
B139
10:15-12:00Inferens, Föreläsning
13:15-15:00Ekonometrisk teori och metodik, Introduktion, Per Johansson
B153
09:15-10:00Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs, Föreläsning, Katarzyna Cieslak
10:15-12:00Corporate Governance and Financial Decisions, masterkurs, Föreläsning, Katarzyna Cieslak
13:15-15:00Institutionell analys av organisationer, Föreläsning
15:15-17:00Management and Control, Föreläsning, Göran Nilsson
B159
09:15-12:00Econometrics I, Föreläsning, Alex Solis
13:15-16:00Grundkurs i statistik, Föreläsning, Lisbeth Hansson
B359
13:15-14:00Master's Thesis, Desirée Holm (DH), Seminarium, Desirée Holm
B478 Arpirummet
13:15-14:00Geografi B, Lektion, Micheline van Riemsdijk
14:15-16:00Geografi B, Lektion, Micheline van Riemsdijk
E203 VIP-matsal
11:30-13:30Möte, Ylva Ekström
F329
09:15-12:00Masteruppsats, Seminarium, Annika Waern
F416
10:15-12:00Mottagning, Mottagning, Uppsalaekonomerna
13:15-15:00Nationalekonomi C: Arbetsmarknadsekonomi, Föreläsning, Hans Grönqvist
F433
09:30-10:30Möte, Arnaldur Stefansson
13:00-15:00Föreläsning, Johanna Mörk
G222 Finansrummet
10:00-12:00Videokonferens, Deqa Farah-Asbury
H317
10:15-12:00Master MKIT examensarbete, inriktning människa-datorinteraktion, Föreläsning, Claes Thorén
13:15-16:00Medie- och kommunikationsvetenskap B: Journalistikstudier, Föreläsning, Kirill Filimonov
H325
10:15-12:00Mottagning, Mottagning, Uppsalaekonomerna
H333
09:15-12:00Geografiska informationssystem (GIS) II, Föreläsning, John Östh, Marina Toger
H425
08:15-10:00Webbproduktion, Föreläsning, Fredrik Bengtsson
10:15-12:00Informationssystem C: Forskningsmetod, Föreläsning, Owen Eriksson
13:15-16:00Företagsstrategi, Föreläsning, Henrik Dellestrand
H429 Faculty Club
17:00-23:00Styrelsemöte, Möte, Uppsalaekonomerna
H432
10:15-15:00Planering, befolkning och politik, Introduktion, Sofia Cele
Hörsal 1
10:15-12:00Master's Thesis, Föreläsning
12:15-13:00Master Information Om Utbyte, Information, Jenny McKeever
13:15-15:00Informationssystem B: Verksamhetsinriktad systemutveckling 1, Föreläsning, Darek Haftor
15:15-17:00Grundläggande människa-datorinteraktion, Föreläsning
18:00-20:00Samhällsvetenskaplig grundkurs, Introduktion
Hörsal 2
08:15-10:00Informationssystem C: Forskningsmetod, Föreläsning, Owen Eriksson
10:15-12:00Accounting and Finance, Föreläsning, Derya Vural
12:15-13:00Allmän rättskunskap och arbetsrätt, Föreläsning, Johan Huldt
13:15-15:00Accounting and Finance, Föreläsning, Derya Vural
15:15-17:00Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar, Repetitionsmatematik, Mattias Öhman
17:15-18:00Information, Uppsalaekonomerna
18:15-20:00Entrepreneurship, Föreläsning
Hörsal 3
09:00-10:00Marknadsföring och organisation I, Föreläsning, Fredrik Sjöstrand
10:15-12:00Statistik för ekonomer A8, Föreläsning, Lisbeth Hansson
12:15-15:00Nationalekonomi A: Grundläggande mikro- och makroteori, Föreläsning, Per Engström
15:15-18:00Samhällskunskap AB: Nationalekonomi, Information, Tomas Guvå
Hörsal 4
08:15-10:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Föreläsning, Göran Svensson
10:15-11:00Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar, Information, Tomas Guvå, Che-Yuan Liang
11:15-13:00Nationalekonomi B: Mikroteori med tillämpningar, Föreläsning, Linna Martén
13:15-14:00Medie- och kommunikationsvetenskap A: Introduktion till medie- och kommunikationsvetenskap, Föreläsning, Göran Svensson
14:15-17:00Finansiering, Föreläsning, Jonas Råsbrant
K320
10:15-12:00Introduktion, Uppsalaekonomerna
13:15-15:00Master's Thesis, Kerstin Sahlin (KS), Seminarium, Kerstin Sahlin
K334
10:15-12:00Internationellt företagande, Föreläsning, Henrik Dellestrand
13:15-15:00Master's Thesis, Virpi Havila (VH), Seminarium, Virpi Havila
K336
10:15-12:00Ekonomisk historia, Föreläsning, Jan Ottosson, Fredrik Sandgren
K412
09:15-10:00LG-möte, Möte
10:15-12:00Ekonomisk historia: Doktrinhistoria, Föreläsning, Gabriel Söderberg
13:15-15:00UCBH-seminariet, Kristina Lilja
K436 Enequist
08:15-10:00Geografi C, Föreläsning, Peeter Maandi
13:15-15:00Politisk geografi med samhällsplanering, Föreläsning, David Jansson
L318
08:00-21:00Lokalen Upphör, Stängt